Leasing pracowniczy

Istotą leasingu pracowniczego jest przejęcie obowiązków związanych z rekrutacją i obsługą kadrową pracowników przez Agencję Zatrudnienia. Takie rozwiązanie pozwala firmom na dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnej koniunktury na rynku, bez konieczności ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem stałego personelu. Uwalnia to przedsiębiorców od konieczności prowadzenia dokumentacji osobowej (list płac, rozliczenia ze stosownymi urzędami, szkolenia BHP itp.) oraz usprawnia funkcjonowanie działów kadrowych. Klient nie martwi się absolutnie żadną dokumentacją, wynagrodzeniami czy zapewnieniem zakwaterowania pracowników. Podpisuje z nami umowę i rozlicza się raz w miesiącu za pośrednictwem faktury VAT, płacąc tylko za godziny wypracowane przez pracowników.

Korzyści współpracy leasingowej:

  • Możliwość dynamicznego reagowania na zmieniające się potrzeby kadrowe.
  • W branżach cechujących się sezonowością pozwala na szybkie pozyskane pracowników tymczasowych
  • Możliwość planowa dłuższej współpracy w oparciu o sprawdzonych kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami.

Rekrutacje jednorazowe

Oferta ma na celu znalezienie odpowiedniego kandydata na wybrane stanowisko, oszczędzając czas przedsiębiorcy. Przeprowadzimy w kompleksowy sposób rekrutację odpowiedniego kandydata, sprawdzimy możliwości legalizacji jego pobytu i pracy, jednak to Państwo podpiszą umowę z kandydatem w dowolnej formie. Po zatrudnieniu pracownika, pozostajemy w kontakcie z Klientem – pomagamy, monitorujemy, doradzamy – w całym procesie administracyjnym formalizacji zatrudnienia, bez żadnych dodatkowych opłat. Jesteśmy świadomi, że poznanie pracownika przychodzi z czasem, dlatego też mają Państwo możliwość oceny pracownika podczas okresu próbnego, ustalonego indywidualnie podczas popisania umowy.

Korzyści współpracy rekrutacje jednorazowe:

  • Możliwość budowania stabilnego składu osobowego w oparciu o sprawdzonych kandydatów.
  • Oszczędność czasu przedsiębiorcy, Agencja przejmuje odpowiedzialność za cały proces rekrutacji.
  • Pomoc w procesie formalizacji legalności pobytu.

Współpraca z agencją Co daje?

Uzupełnienie braków kadrowych

Czy poszukują Państwo stałej współpracy w uzupełnieniu braków kadrowych czy doraźnej pomocy w okresach wzmożonej produkcji, warto wziąć pod uwagę oferowane przez nas usługi. Agencja zatrudnienia Ultra, rekrutuje personel do długoterminowej współpracy jak również do zadań sezonowych.

Przewaga konkurencyjna

Inwestycja w pracowników to najważniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze zadanie, ponieważ to właśnie Ludzie są największą wartością każdej firmy. To dzięki nim uzyskuje się przewagę konkurencyjną. Wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na określone stanowiska pracy oraz weryfikacji ich kwalifikacji i kompetencji poprzez wykorzystanie współczesnych narzędzi rekrutacyjnych.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Trend pozyskiwania personelu ze Wschodu rozwija się na tyle dobrze, że obecnie dość ciężko jest znaleźć firmę w Polsce, która nie korzystała z usług pracowników z Ukrainy. Świadczy to przede wszystkim o opłacalności tego rozwiązania. Jako Agencja Zatrudnienia odpowiadamy za cały proces rekrutacji oraz przejmujemy pełną odpowiedzialność za legalność zatrudnienia pracowników oraz koordynację ich pobytu w Polsce,

Pracownik ze Wschodu Dlaczego warto?

Od lat prowadzimy rekrutację oraz obsługę zatrudnienia personelu ze Wschodu i z naszego doświadczenia wynika, że chęć poprawienia swojej sytuacji majątkowej i zawodowej motywuje pracowników ze Wschodu do wzmożonej wydajności.  Kandydaci chętnie poszerzają swoje kwalifikacje w celu poprawy swojej sytuacji finansowej a ich determinacja przejawia się poprzez chęć rozwoju i nabywania nowych umiejętności. 75% tymczasowych pracowników z Ukrainy rozważa pozostanie w Polsce na stałe. Pracownicy ze Wschodu to grupa bliska nam zarówno kulturowo jak i językowo. Można powiedzieć, że każdy pracownik z Ukrainy doskonale odnajduje się na polskim rynku pracy. Stwarza to perspektywę dla pomyślnej i długoterminowej współpracy.